Disclaimer

De Stichting Nederlands Auschwitz Comité is de eigenaar van de website. Op de teksten, foto‘s en films rusten auteursrechten, ook van derden. De Stichting verbiedt het kopiëren van de inhoud van de website, tenzij het materiaal gebruikt wordt voor eigen gebruik of voor niet-commerciële, educatieve doelstellingen. Voor deze doelen mag het materiaal van de website geprint en gedownload worden, zonder dat vooraf toestemming wordt gevraagd aan de Stichting, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Gebruikers moeten aangeven: de auteur en de bron van het materiaal, de URL van de website (= het website-adres) en de datum waarop die geraadpleegd is.
De inhoud van het materiaal mag niet veranderd of aangepast worden. Wanneer voor specifieke onderdelen van de site specifieke voorwaarden gelden, dient aan deze voorwaarden te worden voldaan.

De mogelijkheid tot vrij gebruik van de informatie geldt niet voor informatie op de website van de Stichting waar auteursrechten van derden op berust. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan deze derde partij.

Aansprakelijkheid:
De makers van de website hebben grote zorg besteed aan de gegevens die zijn opgenomen op deze site. Voor de juistheid van deze gegevens kunnen evenwel noch de Stichting noch de makers van de site aansprakelijk worden gesteld. Voor de schade als gevolg van het gebruik van de website is de Stichting evenmin aansprakelijk.

 

Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn.
Wij vragen uw akkoord om dit te mogen blijven doen. Voor meer informatie kunt u onze privacy pagina bezoeken!