'Nooit Meer Auschwitz' lezing 2019

Professor Philippe Sands

Professor Philippe Sands is een expert in internationaal recht en treedt o.a. op in het Internationale strafhof in Den Haag, Het hof van Justitie van de EU in Luxemburg en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.
(Zijn internationale expertise bestrijkt maritiem recht, milieuzaken, handel, genocide en andere schendingen van mensenrechten en internationaal strafrecht.)

Daarnaast is hij onderzoeker en docent internationaal recht aan o.a. Harvard en is hij auteur van meerdere boeken over internationaal recht en heeft daarmee het publieke debat in UK aangezwengeld inzake bv de legitimiteit van de Irak oorlog.
Naar analogie van zijn boek “East West Street: On the Origins of Genocide and Crimes against Humanity” (2016)  heeft hij het script geschreven  voor de documentaire “My Nazi Legacy: What Our Fathers Did “.  Deze heeft o.a. de yad vashem  chairman’s award gekregen.
Door toevalligheden ontdekte hij zelf de nazaat van een holocaust overlever ( zijn grootvader) te zijn. Zijn boek “East West Street” is een zoektocht naar zowel zijn eigen verborgen familiegeschiedenis als ook naar de oorsprong van het internationaal recht en het eerste gebruik van het woord “genocide”. Hiervan is een vertaling in het Nederlands  verschenen: Galicische wetten. Over de oorsprong van ‘genocide’ en ‘misdaden tegen de menselijkheid’.)

Tevens levert Professor Sands bijdragen voor The Guardian en The Financial Times alsmede treedt hij op voor o.a. BBC en CNN.
Hij heeft meerdere prestigieuze onderscheidingen ontvangen.

Citaat Sands : “Mijn dag staat in het teken van drie activiteiten: als leraar op de universiteit, als advocaat in het gerechtshof en als schrijver en onderzoeker thuis.”

Meer over de lezing

'Nooit Meer Auschwitz' Lezing

Jaarlijks organiseert het Nederlands Auschwitz Comité in samenwerking met het NIOD, instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies, en de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de 'Nooit Meer Auschwitz' Lezing.

Lees verder >>

Annetje Fels-Kupferschmidt onderscheiding

Aan de lezing is een jaarlijkse onderscheiding verbonden die de naam draagt van de in 2001 overleden erevoorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité, Annetje Fels-Kupferschmidt. 

Lees verder >>

Voorgaande sprekers

De 'Nooit Meer Auschwitz' Lezing werd voor het eerst in 2004 gehouden door Raul Hilberg. Na hem volgde vele prominente sprekers.

Lees verder

Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn.
Wij vragen uw akkoord om dit te mogen blijven doen. Voor meer informatie kunt u onze privacy pagina bezoeken!